Opieka nad osobą niepełnosprawną lub seniorem wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi, na których wiele osób nie stać. Na szczęście istnieje możliwość skorzystania z refundacji na wyroby medyczne. Refundacja NFZ to nic innego niż poniesienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia części lub całości kosztów dokonywanych przez pacjenta przy zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego i pomocniczego. Przysługuje ona każdemu ubezpieczonemu pacjentowi w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS. Produkty refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Należy do nich sprzęt ortopedyczny, m.in.:

  • protezy i ortezy kończyn górnych i dolnych,
  • gorsety i buty ortopedyczne,
  • wózki inwalidzkie ręczne,
  • balkoniki i kule ortopedyczne,
  • poduszki i materace przeciwodleżynowe,
  • pasy przepuklinowe.

Od 1 stycznia 2020 roku zlecenie może potwierdzić lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia oraz dowolny oddział NFZ, w przypadku, gdy lekarz nie może tego zrobić.

Jakie limity obowiązują na refundację sprzętu ortopedycznego?

Limity te związane są z częstotliwością przyznawania dofinansowania z funduszy NFZ. I tak na ortezy kończyn górnych i dolnych oraz gorsety i kule ortopedyczne przysługuje refundacja - raz na 3 lata, w przypadku butów ortopedycznych istnieje możliwość refundacji - raz na rok, a balkonik i wózek inwalidzki ręczny - raz na 5 lat. Przy czym, zlecenie na refundowane produkty medyczne posiadające limity miesięczne ważne jest przez cały miesiąc. Nie można jednak odebrać tych produktów za miesiąc wstecz. Zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na rok, a zakupić je można w sklepach medycznych i aptekach, które mają umowę z NFZ. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podzielenia zlecenia na części, każdą część trzeba zrealizować w punkcie, w którym zostawiamy zlecenie. Warto tutaj także dodać, że pacjentów nie obowiązuje rejonizacja i to oni decydują o tym, gdzie zakupią ortezy i stabilizatory, wózki lub inny refundowany sprzęt ortopedyczny.

Jak skorzystać z refundacji NFZ na sprzęt ortopedyczny?

Pierwszym krokiem jest udanie się na wizytę lekarską - refundowaną z NFZ lub prywatną. Wizyta taka musi odbyć się u lekarza z określoną specjalizacją. Może to być ortopeda, chirurg ortopedyczny, traumatolog, neurochirurg, neurolog, reumatolog, chirurg dziecięcy, onkologiczny lub rehabilitacji medycznej. Szczegółowy wykaz lekarzy mogących wystawić zlecenie lekarskie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku, lekarze wystawiający zlecenie na zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny automatycznie potwierdzają prawo do świadczeń w NFZ za pomocą platformy eZWM, z której korzystają tylko lekarze, apteki i sklepy medyczne. Następnie lekarz drukuje zlecenie, podpisuje je i przekazuje nam dokument. Dzięki temu już nie musimy udawać się do Narodowego Funduszu Zdrowia, aby potwierdzić samodzielnie zlecenie, co jest dużym ułatwieniem dla osób chorych i opiekunów. Wyjątkiem mogą być oczywiście wizyty domowe lub problemy informatyczne uniemożliwiające pobranie danych z systemu NFZ. Może się także zdarzyć, że lekarz nie dokona weryfikacji zlecenia, wówczas sklepy medyczne mające podpisaną umowę z NFZ mogą to zrobić za nas.

Ostatni krok to zrealizowanie zlecenia na zakup sprzętu ortopedycznego w stacjonarnym lub internetowym sklepie medycznym posiadającym umowę z NFZ. Przy czym, w przypadku zakupu sprzętu w sklepie online, wystarczy wybrać opcję zakupu z refundacją NFZ, wpisać numer wniosku i podać PESEL. Przy zakupie sprzętu ortopedycznego pacjent ponosi jedynie część kosztów, gdyż kwota refundowana jest automatycznie odejmowana od ceny danego produktu medycznego.